اسپین الكتریك
درباره شرکت

id : 21659
نام : اسپین الكتریك
پروانه بهره برداری : 6665
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ مطهری خ جهانتاب شماره 25
آدرس دفتر مرکزی : خ مطهری خ جهانتاب شماره 25

بلندگو

اسپین الكتریك

300 : تن

سیستم اعلام حریق اژیراعلام حریق

اسپین الكتریك

100 : تن

میكروفون ووسایل جانبی

اسپین الكتریك

50 : تن