شیمیایی بهداش
درباره شرکت

id : 2484
نام : شیمیایی بهداش
تلفن : 021-47695304
فکس : 021-47695303
آدرس : کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج - بلوار اصلی وردآورد- پلاک49

الكل اتوكسیله

شیمیایی بهداش

_ : عدد

فنل اتوكسیله

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سیلیكات سدیم مایع

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سیلیكات سدیم جامد

شیمیایی بهداش

_ : عدد

دودسیل بنزن سولفونه

شیمیایی بهداش

_ : عدد

كوكونات فتی اسید دی اتانول آمید

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سویا فتی اسید دی اتانول آمید

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سدیم لوریل اتر سولفات

شیمیایی بهداش

_ : عدد

آمونیوم لوریل اتر سولفات

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سدیم زایلین سولفونات

شیمیایی بهداش

_ : عدد

اتیلن گلایكول مونو استیارات

شیمیایی بهداش

_ : عدد

كوكو آمیدو پروپیل بتایین

شیمیایی بهداش

_ : عدد

دی سدیم لوریل اتر سولفوسوكسینات

شیمیایی بهداش

_ : عدد

استر كوات

شیمیایی بهداش

_ : عدد

اتیلن گلایكول دی استئارات

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سدیم تولوئن سولفونات (sts)

شیمیایی بهداش

_ : عدد

لوریك ایزوپروپانل آمید

شیمیایی بهداش

_ : عدد

رزین كوپلیمر اكریلیك

شیمیایی بهداش

_ : عدد

صابون رخت شویی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

صابون حمام و دست شویی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر صابون

شیمیایی بهداش

_ : عدد

چیپس صابون

شیمیایی بهداش

_ : عدد

آلومینا سیلیكو زئولیت

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پاك كننده های صنعتی مایع

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر لباس شویی (دستی)

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر ماشین لباس شویی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر ماشین ظرف شویی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر كف شوی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر فشرده (قالب دترجنت)

شیمیایی بهداش

_ : عدد

مایع پاك كننده چربی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

روغن سبزه

شیمیایی بهداش

_ : عدد

مایع مبدل گازهای اگزوز

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سیلیكو كربنات (كوگرانول)

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر بنتونیت

شیمیایی بهداش

_ : عدد

غربال مولكولی نوع A

شیمیایی بهداش

_ : عدد

غربال مولكولی نوع X

شیمیایی بهداش

_ : عدد

برج فولادی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

اسكلت فولادی سوله

شیمیایی بهداش

_ : عدد

سیلوی فولادی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پمپ سانتریفیوژ جریان مختلط

شیمیایی بهداش

_ : عدد

نوار نقاله تسمه ای مسطح

شیمیایی بهداش

_ : عدد

نوار نقاله تسمه ای مقعر

شیمیایی بهداش

_ : عدد

مبدل لوله و پوسته

شیمیایی بهداش

_ : عدد

ماشین پر كردن بطری

شیمیایی بهداش

_ : عدد

ماشین بسته بندی كیسه

شیمیایی بهداش

_ : عدد

ماشین بسته بندی جعبه

شیمیایی بهداش

_ : عدد

دستگاه فیلتر پرس دستی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

ماشین آلات صابون سازی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

قالب تزریق لاستیك و پلاستیك

شیمیایی بهداش

_ : عدد

قالب بادی لاستیك و پلاستیك

شیمیایی بهداش

_ : عدد

مواد رسان خط تولید پلاستیك

شیمیایی بهداش

_ : عدد

تابلو برق فشارمتوسط

شیمیایی بهداش

_ : عدد

تابلوی اصلاح ضریب قدرت (خازنی)

شیمیایی بهداش

_ : عدد

صابون رخت شویی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

صابون حمام و دست شویی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر صابون

شیمیایی بهداش

_ : عدد

چیپس صابون

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر ماشین ظرف شویی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر كف شوی

شیمیایی بهداش

_ : عدد

پودر فشرده (قالب دترجنت)

شیمیایی بهداش

_ : عدد