لوح فشرده پارس سهامی خاص
درباره شرکت

id : 21715
نام : لوح فشرده پارس سهامی خاص
پروانه بهره برداری : 34849
تلفن کارخانه : 2136424455
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار ابن سینا ،نبش خ طاووس،قطعه شماره A2و2 از بلوك 35B16
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی عباس آباد ب ابن سینا نبش خ طاوس قطعه شماره A2 و 2 از بلوك 16 35B

سی دی و مینی سی دی خام

لوح فشرده پارس سهامی خاص

200 : تن

دی وی دی خام

لوح فشرده پارس سهامی خاص

300 : تن