عزیزالله ایمانی
درباره شرکت

id : 21379
نام : عزیزالله ایمانی
پروانه بهره برداری : 4961
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده خاوران - منطقه آلوئك - خیابان حاج حیدر
آدرس دفتر مرکزی : جاده خاوران - منطقه آلوئك - خیابان حاج حیدر

قطعات موتور موتورسیكلت

عزیزالله ایمانی

1000 : تن