شركت گرماتاب
درباره شرکت

id : 21159
نام : شركت گرماتاب
پروانه بهره برداری : 21614
تلفن کارخانه : 2923423951
تلفن دفتر مرکزی : 88762854
آدرس کارخانه : شهرك عباس آباد بلوارابن سینا خ چهارم بهنام افراء نبش فاز2
آدرس دفتر مرکزی : سهروردی شمالی بالاترازخیابان خرمشهر پلاك 141 طبقه دوم

مشعل گازی

شركت گرماتاب

250 : تن

مشعل گازوئیلی

شركت گرماتاب

366000 : تن