كیان باداس
درباره شرکت

id : 18938
نام : كیان باداس
پروانه بهره برداری : 34736
تلفن کارخانه : 2156717111
تلفن دفتر مرکزی : 2156717111
آدرس کارخانه : جاده قدیم كرج ،احمدآّباد مستوفی ایستگاه اسدی
آدرس دفتر مرکزی : اتوبان آزادگان - بعد از زیر گذر جاده قدیم-جاده احمد آباد مستوفی - ایستگاه اسدی - كارخانه آرد اسدی

پودر ژله

كیان باداس

1500 : عدد

آرد نول

كیان باداس

1500 : عدد

آرد ستاره ( دو صفر )

كیان باداس

2500 : عدد

سبوس گندم (حتی به صورت پودر)

كیان باداس

4000 : عدد

گندم پرك شده

كیان باداس

300000 : عدد

جو پرك شده

كیان باداس

300000 : عدد

آرد یا پودر سوخاری

كیان باداس

80000 : تن

قند حبه

كیان باداس

6000 : تن

نودل نیمه آماده

كیان باداس

6000 : تن

دم نوش

كیان باداس

5000 : تن

پودر غذاهای نیمه آماده

كیان باداس

3 : دستگاه

پودر دسر

كیان باداس

2 : دستگاه

بسته بندی سرگل و گل زعفران

كیان باداس

120 : دستگاه

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

كیان باداس

120 : دستگاه

بسته بندی قند و شكر

كیان باداس

300 : دستگاه

بسته بندی خشكبار

كیان باداس

300 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

كیان باداس

4000 : تن

بسته بندی سویا

كیان باداس

125 : تن

بسته بندی میوه خشك

كیان باداس

750 : تن