پیشگام صنعت غدیر
درباره شرکت

id : 18828
نام : پیشگام صنعت غدیر
پروانه بهره برداری : 17651
تلفن کارخانه : 2155278519
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده قدیم ساوه بعد از بزرگراه آزادگان خ شهید خزایی كوچه احمدی پلاك 111
آدرس دفتر مرکزی : جاده قدیم ساوه بعد از بزرگراه آزادگان خ شهید خزایی كوچه احمدی پلاك 111

قطعات فضاپیما

پیشگام صنعت غدیر

50 : تن