نادر پایزه چیانه
درباره شرکت

id : 18271
نام : نادر پایزه چیانه
پروانه بهره برداری : 2993
تلفن کارخانه : 9141418423
تلفن دفتر مرکزی : 4436223192
آدرس کارخانه : جاده نقده - محمد یار روبروی باربری سلدوز امین
آدرس دفتر مرکزی : جاده نقده - محمد یار روبروی باربری سلدوز امین

ماشین الات حفاری خشكی

نادر پایزه چیانه

2500 : تن

قطعات توربین

نادر پایزه چیانه

17 : تن