فتاح میاندوآب
درباره شرکت

id : 18159
نام : فتاح میاندوآب
پروانه بهره برداری : 6412/96
تلفن کارخانه : 4813763484
تلفن دفتر مرکزی : 4813763484
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی میاندوآب خ نهم غربی بلوك 21 قطعه 2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی میاندوآب خ نهم غربی بلوك 21 قطعه 2

ماشین تراش رومیزی

فتاح میاندوآب

25 : عدد

ماشینهای سوراخ كاری دریل

فتاح میاندوآب

3 : عدد

تولید مدلهای ریخته گری مدلسازی

فتاح میاندوآب

36 : تن