بازرگانی فهیمی
درباره شرکت

id : 2161
نام : بازرگانی فهیمی
تلفن : 33281040,42- 021
فکس : 021-33281040
آدرس : تهران ، کیلومتر 15 جاده خاوران ، شهرک صنعتی تجاری خدماتی خاوران بازار چوب و تخته تهران ، سایت چوپ فروشان خ سروستان پ 2130

چوب

بازرگانی فهیمی

- : چوب های طبیعی

روکش

بازرگانی فهیمی

- : روکش های طبیعی N-004

روکش آلپی

بازرگانی فهیمی

- : روکش های آلپی A-004