فراسنج آب
درباره شرکت

id : 216
نام : فراسنج آب
تلفن : 33117845 – 33955450 – 33910979
فکس : 33906760
آدرس : آدرس دفتر مرکزی: خیابان خیام شمالی – مقابل پارک شهر خیابان قورخــانه – ساختمان فراهــانی – طبقه 1 – پـلاک3

کنتور مولتی جت خشک

فراسنج آب

- : انواع

کنتور آب 3/4روتاری پیستونی

فراسنج آب

- : انواع