میراب
درباره شرکت

id : 211
نام : میراب
تلفن : : 88372220-21
فکس : 88577508-
آدرس : نشانی: تهران- شهرک غرب- انتهای غربی بلوار دادمان- خیابان گل افشان شمالی- کوچه چهاردهم-پلاک 9

صافی

میراب

- : انواع

اتصالات

میراب

- : انواع

شیرآلات پروانه ای

میراب

100 : تن

شیرآلات دروازه ای

میراب

500 : تن

شیرآلات یك طرفه

میراب

100 : تن

شیرآلات سوزنی

میراب

60000 : تن