مجید ایمانی قوشچی
درباره شرکت

id : 17189
نام : مجید ایمانی قوشچی
پروانه بهره برداری : 12888
تلفن کارخانه : 4433323239
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی فاز 2

بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین

مجید ایمانی قوشچی

10 : تن