صنایع اولدوز نور غرب
درباره شرکت

id : 16929
نام : صنایع اولدوز نور غرب
پروانه بهره برداری : 5678/13
تلفن کارخانه : 4433584112
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 5/2 بزرگراه شهید كلانتری جنب آذر تابلو و برشكاری نیكو
آدرس دفتر مرکزی : میدان امام خمینی اول ناصر خسرو-پلاك 327

لامپ رشته ای حباب معمولی

صنایع اولدوز نور غرب

117 : تن

لامپ خودرو

صنایع اولدوز نور غرب

120 : تن

لامپ LED

صنایع اولدوز نور غرب

1400 : تن