ارومیه اركیدبافت
درباره شرکت

id : 16458
نام : ارومیه اركیدبافت
پروانه بهره برداری : 35794/13
تلفن کارخانه : 4344313-6
تلفن دفتر مرکزی : 4412244721
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی فاز2 خ صنعتگران 2 خیابان 15
آدرس دفتر مرکزی : راسته غلام خان ساختمان باقر زاده طبقه 3

پارچه كشباف گردگردبافی

ارومیه اركیدبافت

500000 : عدد