كریم شاه محمدلو
درباره شرکت

id : 16263
نام : كریم شاه محمدلو
پروانه بهره برداری : 2452
تلفن کارخانه : 4144351266
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 21 جاده میانه تبریز - اراضی روستای پورسخلو
آدرس دفتر مرکزی : جاده ترانزیت - روبروی پمپ بنزین - جنب فروشگاه كن تایر

پرلیت دانه بندی شده

كریم شاه محمدلو

360 : تن