پایه گستر وطن
درباره شرکت

id : 15879
نام : پایه گستر وطن
پروانه بهره برداری : 97/48941
تلفن کارخانه : 4137624796
تلفن دفتر مرکزی : 4127261623
آدرس کارخانه : خیابان 17 - قطعه 26311113
آدرس دفتر مرکزی : خ باهنر، كوچه خدیور، پ 258

روغن موتور (تصفیه اول)

پایه گستر وطن

70 : تن

روغن پایه تصفیه مجدد

پایه گستر وطن

112 : تن

روغن صنعتی محافظ (تصفیه اول)

پایه گستر وطن

360 : تن

روغن توربین (تصفیه اول)

پایه گستر وطن

360 : تن

روغن دنده خودرو (تصفیه اول)

پایه گستر وطن

1350 : تن

روغن دنده صنعتی (تصفیه اول)

پایه گستر وطن

390 : تن

مواد افزودنی روغن (روانكار)

پایه گستر وطن

60000 : عدد

ضد یخ

پایه گستر وطن

45000 : عدد

مواد افزودنی مایع ترمز

پایه گستر وطن

1800 : عدد

مواد افزودنی ضد یخ

پایه گستر وطن

120 : عدد