شیارماكارون
درباره شرکت

id : 15715
نام : شیارماكارون
پروانه بهره برداری : 352
تلفن کارخانه : 413449755
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 11 جاده تبریز به مرند،جاده سهلان
آدرس دفتر مرکزی : آبادی علی اكبرلو