پالایش و انرژی شمالغرب آركا
درباره شرکت

id : 15555
نام : پالایش و انرژی شمالغرب آركا
پروانه بهره برداری : 98/32545
تلفن کارخانه : 4124321515
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان ششم، رو به روی بتن شایان، قطعه 4/1 و 4/2
آدرس دفتر مرکزی : چایكنار -ساختمان بیر - طبقه 5

قیر 60/70

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

900 : تن

قیر 100/120

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

280 : تن

قیر Mc-250

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

230 : تن

قیر امولسیون

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

375 : تن

قیر Mc-30

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

1150 : تن

قیر 200/300

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

5500 : تن

تینر رنگ های كوره ای

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

76160 : دستگاه

تینر رنگ های هواخشك

پالایش و انرژی شمالغرب آركا

10000 : دستگاه