نانوآزما
درباره شرکت

id : 1916
نام : نانوآزما
تلفن : 88982650- 66836788
فکس : 66378528
آدرس : تهران، بلوار کشاورز- نبش خیابان 16 آذر- ساختمان کمال الدین بهزاد- پلاک 78 طبقه7 واحد 706

دستگاه الکتروریسی

نانوآزما

- : دستگاه الکتروریسی کامل