مبتکران پارس اندیش
درباره شرکت

id : 1897
نام : مبتکران پارس اندیش
تلفن : 2165610203
فکس : 2165610204
آدرس : تهران –جاده قدیم کرج- کیلومتر 3 جاده شهریار- شهرک صنعتی گلگون- خیابان اول شرقی- پلاک 29

دینامومتر

مبتکران پارس اندیش

- : انواع