مهندسی فلات باختر صدر
درباره شرکت

id : 15214
نام : مهندسی فلات باختر صدر
پروانه بهره برداری : 47452
تلفن کارخانه : 4136698717
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز- جاده آذرشهر-روبروی پالایشگاه-كوی روشن- قطعه سوم دست چپ- پلاك 61
آدرس دفتر مرکزی : آخمقیه- شهرك اندیشه- جاده امام زاده كرجان پارك علم و فن اوری واحد 362

دستگاه تولید گاز نیتروژن

مهندسی فلات باختر صدر

21292 : دستگاه

دستگاه اكسیژن ساز مركزی پزشكی

مهندسی فلات باختر صدر

300000 : عدد