فرهاد حافظی
درباره شرکت

id : 14852
نام : فرهاد حافظی
پروانه بهره برداری : 31113
تلفن کارخانه : 4114318589
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده آذر شهر جاده شیخ حسن روبروی كارخانه سوزان كوی صنعتی امام حسن رینگ سازی مولا
آدرس دفتر مرکزی : جاده آذر شهر جاده شیخ حسن روبروی كارخانه سوزان كوی صنعتی امام حسن رینگ سازی مولا

واشر فولادی كم كربن

فرهاد حافظی

1500 : تن