صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق
درباره شرکت

id : 14637
نام : صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق
پروانه بهره برداری : 43136
تلفن کارخانه : 4132447931
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز-جاده آذرشهرجنب پلیس راه خسروشهرعمق 311متری جاده روستای آخولا
آدرس دفتر مرکزی : جاده آذرشهر جنب پلیس راه خسروشهر عمق 31 متری جاده روستای آخولا

شمش آلومینیوم سری 1000

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

250 : تن

ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

180 : تن

پیستون موتورهای صنعتی

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

50000 : جفت

غلتك فلزی ماشین آلات صنعتی بدون روكش

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

1250 : تن

پیستون خودرو

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

1250 : تن

كارتل خودرو

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

500 : تن

منیفولد ورودی خودرو

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

500 : تن

منیفولد دود خودرو

صنایع آلومینیوم ذوب آرتا سیستم پارلاق

13 : دستگاه