دژپاد
درباره شرکت

id : 179
نام : دژپاد
تلفن : (۰۲۱) ۴۴۱۹۶۹۴۰ - ۳
فکس : (۰۲۱) ۴۴۱۹۶۹۴۰ - ۳
آدرس : شرکت دژپاد: تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، روبروی سایپا دیزل

تجهیزات رادیولوژی

دژپاد

- : انواع

قفسه بندی ثابت

دژپاد

- : قفسه بندی پالت راک قفسه بندی راهرو باریک قفسه بندی خودراهرو قفسه بندی بازویی قفسه بندی کفپوشدار سنگین قفسه بندی کفپوشدار سبک قفسه بندی مشبک

قفسه بندی پویا

دژپاد

- : قفسه بندی موبایل راک قفسه بندی شاتل درایوین قفسه بندی خودجریان قفسه بندی خودتغذیه قفسه بندی خودبرگشت

انبار تمام اتوماتیک

دژپاد

- : انواع

پالت فلزی

دژپاد

3000 : تن

نقاله فلزی

دژپاد

300 : تن