تولیدی سیم و كابل تبریز هادی
درباره شرکت

id : 14111
نام : تولیدی سیم و كابل تبریز هادی
پروانه بهره برداری : 1644
تلفن کارخانه : 4135537788
تلفن دفتر مرکزی : 4115531771
آدرس کارخانه : كیلومتر 22 جاده تبریز بستان آباد - 2 كیلومتر بعد از پلیس راه
آدرس دفتر مرکزی : خ فردوسی ساختمان آذربایجان طبقه بالای همكف شركت كابل تبریز هادی

كابل آنتن تلویزیون رنگی

تولیدی سیم و كابل تبریز هادی

240 : دستگاه

سیم و كابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4

تولیدی سیم و كابل تبریز هادی

300 : دست

سیم و كابل برق افشان مسی نمره 4 و بیشتر

تولیدی سیم و كابل تبریز هادی

300 : عدد

كابل انتقال برق از جنس مس حداكثر تا یك كیلوولت

تولیدی سیم و كابل تبریز هادی

4500 : عدد