تبریز روستا صنعت
درباره شرکت

id : 14143
نام : تبریز روستا صنعت
پروانه بهره برداری : 85/191
تلفن کارخانه : 4134211111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده آذرشهر روبروی سنگبری آذرگرانیت
آدرس دفتر مرکزی : جاده تبریز- آذرشهر بعد از شهرك رجایی روبروی سنگبری آذرگرانیت

علف خردكن دستی

تبریز روستا صنعت

2118 : تن

فیدر (هاپر) انتقال مواد

تبریز روستا صنعت

548 : تن

مرزبند زمین های كشاورزی

تبریز روستا صنعت

220 : تن

خرمنكوب

تبریز روستا صنعت

900000 : عدد

دروگر بشقابی

تبریز روستا صنعت

30 : دستگاه

دستگاه كاه جمع كن

تبریز روستا صنعت

10000 : دستگاه

دستگاه هسته گیر میوه

تبریز روستا صنعت

260 : تن