ارس خودرو دیزل
درباره شرکت

id : 1744
نام : ارس خودرو دیزل
تلفن : 021-44203963
فکس : 021-44297135
آدرس : تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل، خیابان کیهان، پلاک 10 ، واحد 1

M5.2

ارس خودرو دیزل

- : null

EM6

ارس خودرو دیزل

- : null

وانت (كمتر از 3.5 تن)

ارس خودرو دیزل

_ : عدد

كامیونت (3.5 تا كمتر از 6 تن)

ارس خودرو دیزل

_ : عدد

كامیون (6 تا 26 تن)

ارس خودرو دیزل

_ : عدد