مبتكران صنعت پاك
درباره شرکت

id : 13446
نام : مبتكران صنعت پاك
پروانه بهره برداری : 31669
تلفن کارخانه : 4143338345
تلفن دفتر مرکزی : 4113291951
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 3 قطعه 1118
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بستان آباد

كاغذ روكش شده

مبتكران صنعت پاك

100 : دستگاه

مقوای روكش شده

مبتكران صنعت پاك

350000 : متر مربع

ظروف یكبار مصرف كاغذی

مبتكران صنعت پاك

350 : تن

بسته بندی پودر نوشیدنی فوری

مبتكران صنعت پاك

920 : تن