گروه صنعتی رایكا كار فرتاك
درباره شرکت

id : 13438
نام : گروه صنعتی رایكا كار فرتاك
پروانه بهره برداری : 52885
تلفن کارخانه : 4136316556
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده تهران بعد ازپلیس راه ابتدای جاده كاشی دست چپ
آدرس دفتر مرکزی : شبلی روستا سعید آباد كوچه اصلی

پمپ هیدرولیك فرمان خودرو

گروه صنعتی رایكا كار فرتاك

30 : دستگاه

صفحه فلایویل خودرو

گروه صنعتی رایكا كار فرتاك

55000 : عدد

محور خروجی جعبه دنده

گروه صنعتی رایكا كار فرتاك

8220 : دستگاه

سیبك طبق خودرو

گروه صنعتی رایكا كار فرتاك

60000 : دستگاه

توپی چرخ خودروی سواری

گروه صنعتی رایكا كار فرتاك

22 : تن