صنام
درباره شرکت

id : 1707
نام : صنام
تلفن : 021-88969447
فکس : 021-88969833
آدرس : تهران،میدان فلسطین شمالی ، نرسیده به زرنشت ، کوچه فرزام ،پلاک3

تجهیزات درون چاهی حفاری

صنام

- : تجهیزات درون چاهی حفاری

تجهیزات انتقال

صنام

- : تجهیزات انتقال

تجهیزات سر چاهی حفاری

صنام

- : تجهیزات سر چاهی حفاری