آذر زیبافر
درباره شرکت

id : 12861
نام : آذر زیبافر
پروانه بهره برداری : 84/95
تلفن کارخانه : 4134328129
تلفن دفتر مرکزی : 2188844489
آدرس کارخانه : كمربندی شمالی، نرسیده به 31 متری چهارم، قطعه 114 و 115
آدرس دفتر مرکزی : خیابان مفتح كوچه نیك پلاك 8 واحد 4

ژل پاك كننده دست

آذر زیبافر

1000 : تن

لوسیون نرم كننده پوست

آذر زیبافر

1000 : تن

سایه چشم

آذر زیبافر

72000 : عدد

روژگونه

آذر زیبافر

51500 : عدد

پودر صورت فشرده شده (پن كیك)

آذر زیبافر

1000 : تن

كرم پودر

آذر زیبافر

210 : تن

محلول پاك كننده لاك ناخن

آذر زیبافر

105000 : دستگاه

اسپری های خوشبوكننده بدن

آذر زیبافر

2.5 : تن

لوسیون خوشبوكننده بدن

آذر زیبافر

300 : تن

كرم موبر

آذر زیبافر

1554 : تن

پودر موبر

آذر زیبافر

3146 : تن

خمیرریش

آذر زیبافر

57000 : تن

لوسیون بعد از اصلاح

آذر زیبافر

300000 : عدد

اسپری موبر

آذر زیبافر

300000 : عدد

موم/ پارافین موبر

آذر زیبافر

16600 : عدد

كف اصلاح

آذر زیبافر

6000 : تن

ژل اصلاح

آذر زیبافر

80000 : عدد

لوسیون پیش از اصلاح

آذر زیبافر

100000 : عدد

حالت دهنده مو (ژل مو)

آذر زیبافر

2000 : تن

واكس مو

آذر زیبافر

3800 : تن

لوسیون صاف كننده مو

آذر زیبافر

700 : دستگاه

بسته بندی گلیسیرین

آذر زیبافر

43200 : عدد

بسته بندی كرم ها

آذر زیبافر

64800 : عدد

بسته بندی مواد آرایش كننده اجزاء صورت

آذر زیبافر

750000 : مترمربع

بسته بندی شامپو

آذر زیبافر

1928000 : مترمربع

عصاره جلبك

آذر زیبافر

8000000 : مترمربع

شامپوها به جز شامپو طبی

آذر زیبافر

591000 : مترمربع

نرم كننده موی سر

آذر زیبافر

30000 : عدد

ژل ویتامینه

آذر زیبافر

36000 : دستگاه

ژل مرطوب كننده

آذر زیبافر

564 : تن

پودر صورت فشرده شده (پن كیك)

آذر زیبافر

217 : تن

كرم پودر

آذر زیبافر

86 : تن

محلول پاك كننده لاك ناخن

آذر زیبافر

2 : تن

اسپری های خوشبوكننده بدن

آذر زیبافر

1 : تن

لوسیون خوشبوكننده بدن

آذر زیبافر

2880 : تن

حالت دهنده مو (ژل مو)

آذر زیبافر

18 : تن

بی رنگ كننده مو

آذر زیبافر

865 : تن

روغن موی سر

آذر زیبافر

72000 : عدد

واكس مو

آذر زیبافر

288000 : عدد

لوسیون صاف كننده مو

آذر زیبافر

126 : تن

تونیك مو

آذر زیبافر

76 : تن

سرم مو

آذر زیبافر

76 : تن

كرم صاف كننده مو

آذر زیبافر

190 : تن

ماسك مو

آذر زیبافر

2000 : تن

پودر پر پشت كننده مو

آذر زیبافر

600 : تن

چسب مو

آذر زیبافر

1350 : تن

كرم نرم كننده مو

آذر زیبافر

150 : تن

لوسیون نرم كننده موی سر

آذر زیبافر

2880 : تن

بسته بندی گلیسیرین

آذر زیبافر

960 : تن

بسته بندی پارافین مایع

آذر زیبافر

432 : تن