پترو پالایش سهند گستر تبریز
درباره شرکت

id : 12731
نام : پترو پالایش سهند گستر تبریز
پروانه بهره برداری : 38651
تلفن کارخانه : 4136653711
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده جزیره اسلامی، نرسیده به روستای خورخور، روبروی پمپ بنزین دنیز
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ابوریحان - كوچه شهید مهدی عباسی - پلاك 3

قیر 45/50

پترو پالایش سهند گستر تبریز

150 : تن

قیر 60/70

پترو پالایش سهند گستر تبریز

70 : تن

قیر Mc-250

پترو پالایش سهند گستر تبریز

1000 : تن

قیر Mc-70

پترو پالایش سهند گستر تبریز

5000 : دستگاه

قیر Mc-800

پترو پالایش سهند گستر تبریز

900 : تن

قیر Mc-3000

پترو پالایش سهند گستر تبریز

31000 : تن

قیر Mc-30

پترو پالایش سهند گستر تبریز

85 : تن

قیر SC-800

پترو پالایش سهند گستر تبریز

32040 : عدد

قیر SC-70

پترو پالایش سهند گستر تبریز

17355 : عدد

قیر SC-3000

پترو پالایش سهند گستر تبریز

32040 : عدد

قیر SC-250

پترو پالایش سهند گستر تبریز

17355 : عدد

قیر 200/300

پترو پالایش سهند گستر تبریز

108 : تن

قیر RC-70

پترو پالایش سهند گستر تبریز

200 : تن

قیر RC-250

پترو پالایش سهند گستر تبریز

4 : تن

قیر RC-800

پترو پالایش سهند گستر تبریز

55000 : دستگاه

قیر RC-3000

پترو پالایش سهند گستر تبریز

212 : تن