جمال عادل منش
درباره شرکت

id : 12621
نام : جمال عادل منش
پروانه بهره برداری : 154/27293
تلفن کارخانه : 9166435261
تلفن دفتر مرکزی : 9166435261
آدرس کارخانه : دهلران- بخش موسیان -جنب روستای جلیزی
آدرس دفتر مرکزی : دهلران بخش موسیان جنب روستای جلیزی

شستشو ودانه بندی شن وماسه

جمال عادل منش

1095 : تن