تیمور عزیزی پناه
درباره شرکت

id : 12461
نام : تیمور عزیزی پناه
پروانه بهره برداری : 14362
تلفن کارخانه : 19183851141-19127234133
تلفن دفتر مرکزی : 19183851141-19127234133
آدرس کارخانه : ایوان-روبروی تالار آریا
آدرس دفتر مرکزی : ایلام-خیابان انقلاب

بیتومین { رزنیت }

تیمور عزیزی پناه

1333 : عدد