صنایع شیر ایلام زاگرس
درباره شرکت

id : 12386
نام : صنایع شیر ایلام زاگرس
پروانه بهره برداری : 395/13725
تلفن کارخانه : 8412234279
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی ایلام1
آدرس دفتر مرکزی : تهران ـ خ دكتر بهشتی خ مفتح كوچه دوم شماره 26

آب میوه مركبات از كنسانتره

صنایع شیر ایلام زاگرس

299 : تن

آب میوه غیر مركبات از كنسانتره یا پوره

صنایع شیر ایلام زاگرس

1190 : تن

دسر لبنی پاستوریزه

صنایع شیر ایلام زاگرس

1800 : تن

شیر پاستوریزه

صنایع شیر ایلام زاگرس

250 : تن

شیر استریلیزه

صنایع شیر ایلام زاگرس

500 : تن

خامه پاستوریزه

صنایع شیر ایلام زاگرس

148800 : عدد

ماست پاستوریزه

صنایع شیر ایلام زاگرس

592200 : عدد

روغن كره

صنایع شیر ایلام زاگرس

592200 : عدد

دوغ پاستوریزه گازدار

صنایع شیر ایلام زاگرس

5925200 : عدد

بطری از PET

صنایع شیر ایلام زاگرس

297600 : عدد