رفعت ناصری نژاد
درباره شرکت

id : 12358
نام : رفعت ناصری نژاد
پروانه بهره برداری : 398/35141
تلفن کارخانه : 8413346115
تلفن دفتر مرکزی : 8413346115
آدرس کارخانه : ایلام1 میدان امام ره جنب بانك سپه لابراتوار رنگی پامچال
آدرس دفتر مرکزی : 1

چاپ وظهور عكس

رفعت ناصری نژاد

900 : دستگاه