ملیكا لبنیات سلامتی
درباره شرکت

id : 12221
نام : ملیكا لبنیات سلامتی
پروانه بهره برداری : 51591
تلفن کارخانه : 26453332139
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سپهر1 انتهای خیابان فروردین، شماره قطعات 9558، 9559، 9561 و 9561
آدرس دفتر مرکزی : سپهر1 انتهای خیابان فروردین، لیكا لبنیات

دسر لبنی پاستوریزه

ملیكا لبنیات سلامتی

2000 : تن

شیر پاستوریزه

ملیكا لبنیات سلامتی

600 : تن

خامه پاستوریزه

ملیكا لبنیات سلامتی

25 : تن

ماست پاستوریزه

ملیكا لبنیات سلامتی

300 : تن

كره پاستوریزه

ملیكا لبنیات سلامتی

1795 : تن

بستنی بر پایه شیر

ملیكا لبنیات سلامتی

375 : تن

پنیر خامه ای

ملیكا لبنیات سلامتی

1730 : تن

پنیر لاكتیكی

ملیكا لبنیات سلامتی

250 : تن

پنیر پیتزا پروسس

ملیكا لبنیات سلامتی

600 : تن

آب آشامیدنی بسته بندی شده

ملیكا لبنیات سلامتی

600 : تن