شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
درباره شرکت

id : 1582
نام : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تلفن : 021-88320880
فکس : 021-88321060
آدرس : تهران ، خیابان بهار ، نبش خیابان سمیه

نفت گاز

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

- : نفت گاز

بنزین

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

- : بنزین موتور معمولی بدون سرب

نفت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

- : نفت سفید