باستان زیتون
درباره شرکت

id : 11899
نام : باستان زیتون
پروانه بهره برداری : 397/1712
تلفن کارخانه : 2188954371
تلفن دفتر مرکزی : 218895437
آدرس کارخانه : نظرآباد شهرك نظرآباد خ زیتون قطعه 259 جی از بلوك غذائی
آدرس دفتر مرکزی : ولیعصرخ فاطمی نرسیده به میدان جهاد ساختمان اچاچی ط6 واحد31

سس مایونز

باستان زیتون

1200 : تن

سس سالاد

باستان زیتون

100000 : تن

كنسروزیتون

باستان زیتون

44200 : تن

بسته بندی سركه

باستان زیتون

5700 : تن

عسل بسته بندی شده

باستان زیتون

50000 : تن

بسته بندی رب گوجه فرنگی

باستان زیتون

100000 : تن

زیتون شور

باستان زیتون

180000 : تن