پارسل
درباره شرکت

id : 1548
نام : پارسل
تلفن : 021-88304791-2
فکس : 021-88304788
آدرس : تهران خ انقلاب خ رامسر پلاک 54

دستگاه آنالیز حرارتی DSC2/DSC

پارسل

- : دستگاه های آزمایشگاهی

مقایسه گر

پارسل

- : ترازوهای آزمایشگاهی

الکترود PH

پارسل

- : سیستمهای پروسس