زرکابل کرمان
درباره شرکت

id : 1526
نام : زرکابل کرمان
تلفن : 021-44972925
فکس : 021-44973034
آدرس : تهران،بلوار آیت ا... کاشانی،بین خیابان های حسن آباد و ابراهیمی شمالی،ساختمان آرمیتا، پلاک 430 ، واحد 41

سیمهای افشان(قابل انعطاف)

زرکابل کرمان

- : null