بهتاز شیمی
درباره شرکت

id : 1512
نام : بهتاز شیمی
تلفن : 021-22542204
فکس : 021-22567833
آدرس : خیابان پاسداران - خیابان دولت - بین چهارراه قنات و کاوه - پلاک 282 - طبقه سوم - واحد ۱۰

تینر

بهتاز شیمی

- : محصولات شیمیایی

بوتیل استات

بهتاز شیمی

- : روغن صنعتی

روغن پایه تصفیه مجدد

بهتاز شیمی

200 : تن

روغن موتور تصفیه مجدد

بهتاز شیمی

400 : تن

روغن دنده تصفیه مجدد

بهتاز شیمی

200 : تن

سوخت تقطیری

بهتاز شیمی

200 : تن

متیل استات

بهتاز شیمی

100 : تن

نرمال بوتیل استات

بهتاز شیمی

100 : تن

ایزو بوتیل استات

بهتاز شیمی

300 : تن

تینر رنگ های كوره ای

بهتاز شیمی

100 : تن

تینر شستشو

بهتاز شیمی

300 : تن

تینر روغنی (ساختمانی)

بهتاز شیمی

70 : تن

بسته بندی الكل ها

بهتاز شیمی

250 : تن