صنایع فلزی كوشا
درباره شرکت

id : 11287
نام : صنایع فلزی كوشا
پروانه بهره برداری : 51844
تلفن کارخانه : 2613317866
تلفن دفتر مرکزی : 88323761
آدرس کارخانه : كرج حصارك كیلومتر4 ج قزلحصار روبروی بی سیم كمال آباد
آدرس دفتر مرکزی : قائم مقام فراهانی پایینترازایستگاه مطهری پ 172

غلطكهای نورد

صنایع فلزی كوشا

4000 : تن

قرقره فلزی كابل

صنایع فلزی كوشا

2000 : تن

تجهیزات موردمصرف پالایشگاهی

صنایع فلزی كوشا

1500 : تن

ماشین الات روغن كشی

صنایع فلزی كوشا

500 : تن