صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران
درباره شرکت

id : 11283
نام : صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران
پروانه بهره برداری : 5/13262
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 4214312
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهارد خ غزالی غربی قطعه 2 / 1359
آدرس دفتر مرکزی : خ ستارخان پاك شمالی پ 1

مربا

صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران

10000 : تن

عسل طبیعی

صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران

800 : تن

ترشیجات

صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران

2000 : تن

رب گوجه فرنگی

صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران

1000 : تن

حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات

صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران

4000 : تن