سینا تجهیز البرز
درباره شرکت

id : 11168
نام : سینا تجهیز البرز
پروانه بهره برداری : 11323
تلفن کارخانه : 2634763371
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : گلستان دهم قطعه 17 از بلوك 21
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بهارستان،خیابان گلستان دهم،قطعه 17 از بلوك 21

دستگاه میكرونیدلینگ

سینا تجهیز البرز

200 : تن

دستگاه میكرودرم ابریژن

سینا تجهیز البرز

400 : تن

سیستم های درمانی رادیو فركانسی

سینا تجهیز البرز

30000 : تن

اولتراسوند حرارتی فیزیوتراپی

سینا تجهیز البرز

5000 : تن

الكتروسرجری مونوپلار

سینا تجهیز البرز

300 : تن

لیزر زیبایی پوست

سینا تجهیز البرز

4500 : تن