تراش صنعت محك ندانیروكالری
درباره شرکت

id : 11818
نام : تراش صنعت محك ندانیروكالری
پروانه بهره برداری : 5/23537
تلفن کارخانه : 2614761661
تلفن دفتر مرکزی : 2614761661
آدرس کارخانه : شهرك بهارستان خ گلستان هفتم پ 131 زیرزمین مستقل توزین توان
آدرس دفتر مرکزی : شهرك بهارستان خ گلستان هفتم پ 131 زیرزمین مستقل توزین توان

ماشین الات خط رنگ

تراش صنعت محك ندانیروكالری

8000 : تن