شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
درباره شرکت

id : 145
نام : شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
تلفن : 98-51-35411500,35413277-9
فکس : 98-51-35414844
آدرس : مشهد- شهرک صنعتي توس- بلوار تلاش شمالي- تلاش شمالي 10- قطعه 480