پدیده نگین حیدر آتا
درباره شرکت

id : 11743
نام : پدیده نگین حیدر آتا
پروانه بهره برداری : 4/43121
تلفن کارخانه : 2632311371
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كلاك پایین، خیابان طالقانی، پلاك3-
آدرس دفتر مرکزی : كلاك پایین-خیابان طالقانی پلاك3

پودر ژله

پدیده نگین حیدر آتا

600 : تن

پودر نارگیل

پدیده نگین حیدر آتا

450 : تن

پودر پسته

پدیده نگین حیدر آتا

450 : تن

پودر كاكائو

پدیده نگین حیدر آتا

200 : تن

پودرنوشیدنی فوری كاكائویی

پدیده نگین حیدر آتا

9750 : تن

پودر نوشیدنی فوری كاراملی

پدیده نگین حیدر آتا

300 : تن

پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و پودر میوه

پدیده نگین حیدر آتا

300 : تن

پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و چای

پدیده نگین حیدر آتا

200 : تن

پودر نوشیدنی فوری بر پایه اسانس مصنوعی

پدیده نگین حیدر آتا

100 : تن

قهوه فوری

پدیده نگین حیدر آتا

110 : تن

پودر زعفران

پدیده نگین حیدر آتا

1500 : تن

پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه

پدیده نگین حیدر آتا

1500 : تن

پودر ژلاتین حلال خوراكی

پدیده نگین حیدر آتا

400 : تن

پودر دسر

پدیده نگین حیدر آتا

150 : تن

پودر نوشیدنی فوری گیاهی

پدیده نگین حیدر آتا

150 : تن

بسته بندی سرگل و گل زعفران

پدیده نگین حیدر آتا

100 : تن

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

پدیده نگین حیدر آتا

100 : تن

بسته بندی چای

پدیده نگین حیدر آتا

200 : تن

بسته بندی قند و شكر

پدیده نگین حیدر آتا

100 : تن

بسته بندی خشكبار

پدیده نگین حیدر آتا

7500 : تن

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

پدیده نگین حیدر آتا

1250 : تن

بسته بندی كاكائو و فرآورده بر پایه كاكائو

پدیده نگین حیدر آتا

1250 : تن

بسته بندی پودر نوشیدنی فوری

پدیده نگین حیدر آتا

1250 : تن

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

پدیده نگین حیدر آتا

1250 : تن

بسته بندی دسر پودری

پدیده نگین حیدر آتا

700 : تن

بسته بندی پودر میوه های آجیلی

پدیده نگین حیدر آتا

300 : تن