مجتمع تسمه نقاله شاهین
درباره شرکت

id : 11325
نام : مجتمع تسمه نقاله شاهین
پروانه بهره برداری : 124-65118
تلفن کارخانه : 1262-3833979
تلفن دفتر مرکزی : 1262-3833979
آدرس کارخانه : ساوجبلاغ-ج قدیم تهران قزوین بعدازكردان سهیلیه ابتدای ج لشگرآباد
آدرس دفتر مرکزی : ج قدیم كرج هشتگرد ج سهیلیه ورودی دوم

تسمه نقاله

مجتمع تسمه نقاله شاهین

200 : دستگاه

ورق های لاستیكی

مجتمع تسمه نقاله شاهین

200 : دستگاه

كفپوشهای لاستیكی

مجتمع تسمه نقاله شاهین

300 : دستگاه